Tuesday, October 16, 2007

Google онлайн орчуулагч

Google онлайн орчуулагч нь Англи, Орос, Герман, Солонгос, Хятад, Арав гээд арав гаруй хэлнээс өгсөн өгүүлбэр болон вэбсайтыг орчуулах зориулалттай юм. Маш хэрэгтэй вэб хуудас таны мэдэхгүй хэл дээр байвал энэхүү Google орчуулагчыг ашиглан орчуулах боломжтой. Харамсалтай нь Монгол хэл хараахан хийгдээгүй байна. Google Translator


No comments: